Peesaaminen

jokiOPASKOIRAN peruskoulutus ja peesaaminen pähkinäkuoressa. Peruskoulutetun opaskoiran tulisi osata seuraavaa…

Valjaissa opastaessaan:

  • suoraan kulkeminen eli suunnanpito
  • tienhaarojen ja katureunojen ilmaisut
  • ylitykset käskystä suoraan suojatietä pitkin tai teiden, yms. yli
  • maanpinnan epätasaisuuksien ilmaisut hidastamalla tai pysähtymällä tai niiden turvallinen kiertäminen
  • esteiden turvallinen kiertäminen tai ilmaiseminen, ellei voi turvallisesti kiertää
  • käännökset (oikea ja vasen)
  • kohteiden haut (suojatie, porras, ovi, tiski, penkki, pysäkki, tie oikealta, jne.)
  • syrjän pitäminen kulkuväylällä (vasen reuna)
  • opastaminen kulkuväylän oikeassa reunassa (tarvittaessa oikeassa kädessä)
  • paikallaolo
  • pudonneen esineen noutaminen tai ilmaiseminen viemällä opastettava hukassa olevan esineen luo

Hallittavuuskoulutuksen sisältö:

 • seuraaminen
 • istuminen
 • maahanmeno
 • paikallaolo
 • paikallemeno
 • hallittu luoksetulo (koira jätetään seuraamisliikkeen yhteydessä istumaan, talutin irrotetaan, mennään vastapäätä 2-10 metriä ja kutsutaan luokse)
 • vapaudesta luoksetulo
 • noutaminen
 • vapaanaolo (kontaktiyhteys = koira pysyy kuulomatkan päässä käyttäjästään)

Käskyjä:

 • veto mars (liikkeellelähtökäsky, korjauskäsky suunnanmuutoksissa)
 • yli mars (ylityskäsky ja korjauskäsky suunnanmuutoksissa teiden, katujen, aukioiden, yms. ylityksissä)
 • keskellä seis (pysähdys liikennevalottomissa risteyksissä ylityksen keskialueella, annetaan heti ylitykseen lähdön jälkeen)
 • porras, suojatie, ovi, jne. oikealta/vasemmalta (käsky annetaan enintään 20 metriä ennen haettavaa kohdetta)
 • tiski, ovi, ulos, reuna, suojatie, tolppa, penkki, kahvan kohta, jne. (kohteiden hakuja)
 • seuraa, istu, maahan, paikalla, mars paikalle, (nimi)tänne, etsi (noudettava esine tai kohde), irti (noudettava esine, kielletty esine, yms. kepit ja kakkakikkareet)
 • syrjään (vasempaan reunaan), puoli tai oikea puoli (oikeaan reunaan), keskellä
 • takaisin (samaa reittiä takaisin)
 • hyvä! + muuta höpö-höpö-labradori-jorinaa
 • vapaa!

TOIMINTAOHJEITA PEESAREILLE

 1. Älä kiinnitä mitään huomiota koiraan äläkä puutu sen toimintaan
  • Varsinkin nuori opaskoira häiriintyy puhuttelusta, jopa katseesta.
  • Koiran isäntä tavallisesti tietää, miten mahdollinen opastus- tai muu virhe korjataan, kun kerrot sen selkeästi hänelle.
  • On parasta, että ulkopuoliset jättävät opaskoiran rauhaan kaikissa olosuhteissa, vaikka sillä ei olisikaan valjaita päällä.
 2. Koiran kunnon toteaminen ennen harjoitusta
  • Koiran pitää olla tietenkin terve ja muuten hyväkuntoinen ennen harjoitusta. Se tulee myös jaloitella harjoituksen alussa ja lopussa.
 3. Peesarin paikka on aina koirakon takana
  • Koulutustilanteissa peesarin pitää muistaa pysyä riittävän kaukana koulutettavan takana (turvallisen välimatkan päässä). Turhaa puhumista vältettävä.
  • Jos peesari kulkee koulutettavan vierellä, koira ei opasta kunnolla (se opastaa tavallaan ”kahta” tai tukeutuu liikaa peesariin).
  • POIKKEUS 1: Ahtaissa paikoissa ja väentungoksessa (esim. tavarataloissa tai muuten sokkeloisissa tai oudoissa paikoissa) peesari voi kulkea edellä, jolloin koirakko seuraa perässä.
  • POIKKEUS 2: Joskus hankalissa tilanteissa voi joutua turvautumaan ns. saatto-otteeseen, jolloin koira seuraa käyttäjäänsä ja käyttäjä puolestaan kulkee peesarin käsipuolessa. Myös opastusvirheitä korjattaessa kuljetaan käyttäen saatto-otetta.
 4. Tutustu ensin koirakon tapaan liikkua ja luo yhteistyössä koiran käyttäjän kanssa käsitys koiran opastusvirheistä, ennen kuin niihin puututaan
  • Tutustuessasi koirakkoon selvitä ensin liikkumisympäristö, missä he päivittäin kulkevat.
  • Ensimmäisellä koulutuslenkillä luodaan kokonaisnäkemys koiran tavasta opastaa ja käyttäjän tavasta hallita koiraa.
  • Sen jälkeen neuvotellaan koiran käyttäjän kanssa, miten ja mitä virheitä aletaan korjata.
 5. Anna ohjeet selkeästi
  • Peruskäsitteet ovat liikuttaessa ja suuntaa muutettaessa: VASEN, OIKEA JA SUORAAN. = peesarikielellä: KÄÄNNYTÄÄN/KORJATAAN KOIRAN PUOLELLE, KÄÄNNYTÄÄN/KORJATAAN KEPIN PUOLELLE, JATKETAAN MATKAA).
  • Ohjeet voit antaa puhumalla, peesarina vältä koiralle annettavia käskysanoja, anna vain ohjeita maalaisjärkesi mukaisesti.
  • Myöhemmin ohjauksessa voidaan käyttää myös käsimerkkejä (käännöksissä ja liikkeelle lähdettäessä).
  • Kosketus keskelle selkää tarkoittaa, että ylitys voidaan suorittaa. Kosketus vasempaan olkapäähän tarkoittaa kääntymistä vasemmalle ja kosketus oikeaan olkapäähän vastaavasti kääntymistä oikealle.
 6. Muista turvallisuus!
  • Poikkeavuudet opastusreitillä, kuten portaat, epätasaisuudet, maassa olevat esteet ja muut vaaratekijät pitää ilmoittaa etukäteen, jottei satu vahinkoja.
  • Vilkasliikenteisillä reiteillä on etukäteen sovittava kuinka ylitykset suoritetaan. Opaskoirakoulun ohje on, että ylitykset suoritetaan peesarin antaman merkin jälkeen. Näin koirankäyttäjän ei tarvitse keskittyä liikenteen seuraamiseen, vaan hän voi paneutua koiransa hallintaan.
 7. Muista koiran palkitseminen
  • Perusedellytys koiran oppimiselle on sen palkitseminen.
  • Kun koira toimii erikoisen hyvin esimerkiksi esteitä kierrettäessä, ilmoita siitä koirankäyttäjälle, jotta hän tietää palkita koiraansa.
  • Vastaavasti, ilmoita välittömästi kun koira tekee virheen, että koirankäyttäjä tietää puuttua siihen.
  • Harjoituksen päätteeksi koira pitää koirankäyttäjän toimesta AINA muistaa palkita kehumalla ja taputtelulla.
 8. Ei ole parempaa eikä huonompaa koirakkoa
  • Yhteisissä tapahtumissa ovat kaikki opaskoirat yhtä hyviä ja myöskin ihmiset tasa-arvoisia. Huolehditaan, että kaikki saavat tasapuolisesti peesausta ja muuta tarvittavaa apua. Joukossa ei pidä arvostella koirakoiden tekemisiä, kuten ei myöskään asettaa jotakuta koirakkoa muita paremmaksi. Joka tapauksessa jokainen opaskoira on ainakin käyttäjänsä mielestä kaikista paras!